U wilt uw kind inschrijven op de Prins Willem-Alexanderschool. We zijn daar erg blij mee. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?

Na het eerste contact is er een afspraak met de directie van de school. In dat gesprek komen verschillende onderwerpen ter sprake.  We vertellen hoe wij onderwijs geven en wat wij belangrijk vinden. We geven aan hoe we vormgeven aan de christelijke identiteit van een school.  Maar een gesprek is geen eenrichtingsverkeer. Graag horen we van u meer over uw kind. Hoe zou u uw kind omschrijven? Wat voor school heeft uw kind nodig? Welke onderwijsbehoeften heeft uw kind?

Hopelijk bent u na het gesprek van plan om uw kind in te laten schrijven. Dat gaat als volgt:  u krijgt een inschrijfformulier mee dat u thuis kunt invullen. Graag krijgen we dat formulier zo snel mogelijk terug. De gegevens voeren we in ons computersysteem in. Uw kind is dan ingeschreven. U krijgt ook een ouderformulier mee. Dat kunt u op de eerste schooldag inleveren.

Een paar weken voordat uw kind op school komt, krijgt u bericht van de school. Uw kind wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsochtend of –middag.

En dan is het zover: uw kind gaat naar school. Eindelijk breekt de eerste dag aan. Om ervoor te zorgen dat de overgang naar onze school zo goed mogelijk verloopt, volgt er in de eerste weken een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw groep.

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan horen we die graag van u.