Bibliotheek op School

Op onze school is een Bibliotheek op School aanwezig. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is kinderen te stimuleren meer te gaan lezen op school en thuis. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. 

De Prins Willem-Alexanderschool vindt het belangrijk om de taal- en leesontwikkeling van kinderen te stimuleren. Door een echte bibliotheek op school en nauwe contacten met de leesconsulent van de Prins Willem-Alexanderschool willen we daarvoor zorgen.