Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer de school signalen ontvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan is de school verplicht de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling te volgen. Hierin staan stappen beschreven die de school moet volgen. Ze zijn bedoeld om de veiligheid van kinderen zoveel mogelijk te beschermen.  De precieze stappen staan in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.