Nieuwsbrief 7

Gerelateerd

*|MC:SUBJECT|*

NIEUWSBRIEF 7
24-02-2017

Vakantie
Het was een drukke en intensieve periode. De kinderen waren druk met CITO-toetsen, ze hebben hun rapport gekregen, groep 8-leerlingen maakten een definitieve keuze voor een middelbare school. In gezinnen waren soms zorgen. De wereld stond ook niet bepaald stil. Een weekje vakantie komt als geroepen. Even niets doen. Even aan hele andere dingen denken. Het is heerlijk. Nieuwe energie opdoen voor de nieuwe periode. We hopen dat u en uw kinderen een heerlijke vakantie hebben, zodat we na de vakantie weer fris kunnen beginnen. 
Come4Sportsweek
De Come4Sportsweek was een groot succes. Onder leiding van de combinatiefunctionarissen speelden de kinderen verschillende spelletjes op en rond het schoolplein. De strijd om de gezondste klas van zorgde voor 'gezonde' concurrentie tussen de groepen. We kijken met plezier op de week terug. Groep 2 was dit jaar de gezondste klas. Gefeliciteerd, groep 2! 
Fancy Fair 
In de vorige nieuwsbrief kon u het al lezen: de klassenmoeders organiseren op vrijdag 31 maart een Fancy Fair. De voorbereidingen zijn in volle gang. We willen nogmaals benadrukken hoe blij we zijn met alle hulp. Niet alleen van de klassenouders, maar ook van heel veel andere ouders! Het is fantastisch! Vergeet u het niet in uw agenda te schrijven: vrijdag 31 maart van 13.30 uur tot 17.30 uur Fancy Fair!
Halfjaarlijkse evaluatie
We evalueren haast iedere dag hoe het gaat op school, maar rond februari doen we dat uitgebreid. Wat is er in het halfjaar gebeurd? Welke veranderingen hebben we als school doorgevoerd? In het eerste halfjaar wilden we vooral twee dingen bereiken: het invoeren van week- en dagtaken in de onderbouw en het werken met Snappet in de midden- en bovenbouw (vanaf groep 5). Het is mooi om te zien dat beide ontwikkelpunten zichtbaar zijn in de klassen. Op maandag plannen de kleuters in welke volgorde ze werkjes gaan maken - het is knap om te zien dat ze dat op jonge leeftijd al heel goed kunnen. In groep 3 plannen de kinderen per dag hun werk. Komt u in groep 5 of een hogere groep, dan heeft u grote kans dat u kinderen ziet werken met Snappet. We zijn er nog niet, er kunnen nog dingen verbeterd worden, maar we zijn op de goede weg. 
Snappet - rapport
De kinderen in groep 5 tot en met 8 hebben dit jaar een iets ander rapport gekregen. Het rekencijfer is veranderd. Op het rapport staat nu een I, II, III, IV of V. Dit zijn eenzelfde soort 'cijfers' als bij CITO-toetsen. Ze betekenen het volgende: 

V     20% laagst scorende leerlingen
IV    20% onder het landelijk gemiddelde
III    20% landelijk gemiddelde
II     20% boven het landelijk gemiddelde
I      20% hoogst scorende leerlingen
Brief onderzoek fusie
Enige tijd geleden is er een nieuwsbrief verschenen, waarin de laatste ontwikkelingen beschreven worden ten aanzien van een mogelijke fusie tussen de HSK (daar behoort onze school toe) en de PCOK. Hieronder kunt u de brief lezen. 
Nieuwsbrief fusie-onderzoek
Nieuws vanuit de MR
In de afgelopen vergadering van de MR zijn er 2 belangrijke punten besproken:

1. de MR heeft haar instemming gegeven in het benoemen van de nieuwe directeur.

2. de MR vindt het wenselijk dat er op de PWA een aanspreekpunt aanwezig blijft.

Verder houden wij de voortgang van de lopende zaken, zoals het jubileum van de PWA, ziekteverzuim en inval hierbij in de gaten.

Mocht u als ouder een vraag hebben over het beleid van de school, dan kunt u dat altijd via ons laten stellen aan de directie.

Stuur een mail naar mr-brugghenpwa@outlook.com of spreek 1 van de MR leden aan.

Karin Kloos en Ferry Spros
Belangrijke data

24-02     Vakantie: 12.15 uur uit
01-03     Spreekuur Jeugd en Gezin
15-03     Spreekuur Jeugd en Gezin
31-03     Fancy Fair 
 
De agenda op de website is de meest actuele. Als er verschillen bestaan tussen de agenda op de website en de jaarplanning, dan moet u de agenda van de website volgen. 
Namens het team,


Meester Guijt
Prins Willem Alexanderschool 
Parsstraat 1-3
2221 SM Katwijk 
071-4080994
info@pwa-school.nl
www.pwa-school.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*