Nieuwsbrief 9

Gerelateerd

*|MC:SUBJECT|*

NIEUWSBRIEF 9
21-04-2017

Terugblik
Wat was de Fancy Fair, die op 31 maart gehouden werd, een feest! Wat waren er veel mensen, die een kijkje kwamen nemen en spullen kochten! Wat hielpen de kinderen goed bij de kraampjes en de spelletjes! We kijken terug op een mooie middag. Het was een tegenvaller dat een regenbui roet in het eten gooide, maar door het improvisatievermogen van iedereen konden we binnen verder gaan. Uiteindelijk bracht de Fancy Fair 2288,11 euro op. Een fantastisch bedrag, dat we zullen gebruiken bij de verschillende activiteiten die komend jaar op de agenda staan. 

We willen iedereen bedanken die meehielp. We bedanken in de eerste plaats de sponsoren die prijzen doneerden voor het Rad van Fortuin. Ook bedanken we de bedrijven van ouders van onze school, die een sponsorbedrag op tafel legden: DM Multidiensten en Duijvenvoorde Timmerbedrijf. We bedanken ook Hoeks Vis voor de bijdrage aan de Fancy Fair. We hebben genoten van hun vis! 

En last but not least, wat hebben de klassenmoeders enorm veel werk verricht. Wekenlang waren ze bezig met de voorbereidingen voor de Fancy Fair. Als we kijken hoeveel vrije uurtjes ze in de Fancy Fair gestopt hebben, dan worden we daar stil van. Hartelijk bedankt! 
Film Fancy Fair
Kerk-en Schooldienst
Ieder jaar organiseren we, samen met de kerkenraad van de Bethelwijk, een Kerk-en-Schooldienst. Dat is dit jaar niet anders. Op zondag 14 mei om 10.00 uur wordt de dienst in de PniĆ«lkerk gehouden. Ds. Van den Bosch is de voorganger. We zullen tijdens de dienst stilstaan bij het jubileum van de school. We danken God voor wat Hij in de afgelopen vijftig jaar aan onze school gegeven heeft. 
Het is een van die spannende gebeurtenissen uit het leven van een groep 7-leerling: het verkeersexamen. Ook dit jaar werd er weer een praktisch en theoretisch examen afgenomen. De groep slaagde met vlag en wimpel! Op de foto ziet u de trotse leerlingen uit groep 7. Wij zijn heel trots op hen. Gefeliciteerd, groep 7!
Nieuws uit de MR

Beste ouders/verzorgers,
 
Op dinsdag 11 april was de derde MR-vergadering van dit nieuwe schooljaar. De volgende zaken zijn tijdens deze vergadering aan de orde gekomen:
  • Eerste ervaringen van de nieuwe directeur: Dhr Hoedeman, Hij is de directeur van zowel de VDB als de PWA.
  • Stand van zaken fusie besturen HSK en PCOK
  • Vakantierooster schooljaar 2017-2018
  • 50-jarig bestaan van de PWA
  • Opbrengst fancy fair en komende activiteiten rondom jubileum
  • Zichtbaarheid MR voor ouders. Er wordt onderzocht of er een link op de website van de PWA kan komen naar het verslag van iedere MR-vergadering.   
Als oudergeleding vinden we het belangrijk dat er openheid richting ouders/verzorgers is, vraag dus gerust om wat meer informatie of mail ons als je vragen/opmerkingen hebben die we mee kunnen nemen naar een volgende vergadering.

Hartelijke groet,
Ferry Spos en Karin Kloos 
Mail-adres: mr-brugghenpwa@outlook.com
Belangrijke data
De agenda op de website is de meest actuele. Als er verschillen bestaan tussen de agenda op de website en de jaarplanning, dan moet u de agenda van de website volgen. 

04-05:  Dodenherdenking (leerlingen uit groep 8 leggen een krans bij De Leeuw)
05-05:  Vrij
14-05:  Kerk- en Schooldienst
19-05:  Vakantie (continurooster: groep 5 / 8 is om 14.00 uur uit)
29-05:  Weer naar school 
30-05:  Schoolreis (informatie krijgt u na de vakantie)
Inval-overblijfouders
Soms kan het gebeuren dat een overblijfouder ziek is. Of de groep overblijvers is zo groot, dat een extra overblijfouder gewenst is. Voor zulke situaties hebben we inval-overblijfouders nodig. Als u inval-overblijfouder wilt worden, dan kunt u dat doorgeven aan juf Quartel.
Tot slot
Verschillende gezinnen hebben plannen gemaakt om op vakantie te gaan. Andere gezinnen blijven thuis. We wensen u, of u weggaat of thuisblijft, een hele fijne vakantie toe. We hopen de kinderen weer op 1 mei te zien. Houd u er rekening mee dat dit weer een kort weekje is, want de kinderen zijn op 5 mei ook vrij! 

Namens het team,


Meester Guijt
Prins Willem Alexanderschool 
Parsstraat 1-3
2221 SM Katwijk 
071-4080994
info@pwa-school.nl
www.pwa-school.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*