Overblijven

Het is mogelijk dat uw kind op school overblijft. Uw kind moet dat dan melden bij de groepsleerkracht.  Het overblijven duurt van 12.15 uur tot 13.30 uur en vindt plaats in de overblijfruimte van de school.   Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er overblijfouders aanwezig. 

De kosten bedragen € 1,50 per keer.  U kunt ook ‘5 of 10-‘strippenkaarten’ kopen (€ 7,00 en € 14,00). Deze kaarten zijn te verkrijgen bij juffrouw Quartel of juf Sip (groep 2). Voor eventuele schade zijn de school en de medezeggenschapsraad niet aansprakelijk.  U zult uw kind zelf moeten verzekeren als het nog niet tegen schade verzekerd is.