Voortgezet onderwijs

Het is voor uw kind een grote stap: de overgang naar het voortgezet onderwijs. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf en de school. Het is belangrijk dat deze overgang zo goed mogelijk verloopt.

Rond november krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. We baseren dat schooladvies op verschillende aspecten: de schoolprestaties in de achterliggende jaren, maar ook kind-kenmerken. Bij schoolprestaties kijken we bijvoorbeeld naar de CITO-resultaten in de achterliggende jaren. We kijken dan vooral naar de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Maar ook de eigenschappen van uw kind zijn van belang. Het is onze insteek om zo hoog mogelijk advies te geven, omdat we geloven in kansen.

In februari volgt het definitieve advies en wordt het onderwijskundige rapport besproken, dat naar het voortgezet onderwijs gestuurd wordt. We doen dit meestal samen met de onderwijskundige rapporten – u hoeft uw kind niet nog zelf aan te melden. De benodigde formulieren krijgt u van de leerkracht van groep 8.

Na de aanmelding bij het voortgezet onderwijs krijgt u vanzelf bericht van de school van het voortgezet onderwijs. In de tussentijd hebben we als school nog een warme overdracht met de nieuwe school van uw kind.
De Centrale Eindtoets (voorheen de CITO-Eindtoets) is niet van doorslaggevende betekenis voor het schooladvies. Wanneer uw kind een hogere score op de Eindtoets heeft dan we hadden verwacht, dan moeten we als school het schooladvies opnieuw overwegen. Wellicht moeten we zelfs dat hogere schooladvies automatisch geven. We mogen geen lager schooladvies afgeven als de score tegenvalt.

Er zijn in de gemeente Katwijk en daarbuiten verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Elke school heeft specifieke kenmerken, sterke en wat zwakkere punten. We raden u daarom aan om verschillende scholen te bezoeken. U krijgt van de leerkracht van groep 8 te horen wanneer de open dagen zijn.

Via de onderstaande links kunt u meer te weten komen over de overstap naar het voortgezet onderwijs.